Χρήσιμα Links

www.piraeusbank.gr - Τράπεζα Πειραιώς

 

www.wwf.gr- WWF Eλλάς

 

www.face3ts.gr - Εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, εξειδικευμένη σε θέματα ενέργειας, περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής

 

http://www.unepfi.org/ - United National Environment Programme-Financial Initiative

 

http://ec.europa.eu/environment/life/ - LIFE Environment

 

http://ec.europa.eu/dgs/environment/index_en.htm - European Commission-DG Environment

 

http://www.unglobalcompact.org/ - United Nations Global Compact

 

http://www.unglobalcompact.org/issues/Environment/Climate_Change/index.html - Caring for Climate

 

http://www.ipcc.ch/ - Intergovernmental Panel on Climate Change

 

http://www.eea.europa.eu/ - European Environment Agency