Το πρόγραμμα climabiz

Τίτλος προγράμματος: Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα - Προετοιμάζοντας την Αγορά για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή

Ακρωνύμιο του προγράμματος: Το ακρωνύμιο του προγράμματος «climabiz» προέρχεται από τις δύο λέξεις «Climate» και «Business», υποδηλώνοντας τις επιχειρηματικές δυνατότητες που προκύπτουν από την αντιμετώπιση ή και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Διάρκεια προγράμματος: 11 Ιανουαρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2012.

Περιοχή Δράσης: Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Κύπρος

Κωδικός προγράμματος: LIFE08 ENV/GR/000552

Χρηματοδότηση: Το πρόγραμμα climabiz συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πιο συγκεκριμένα από το χρηματοδοτικό μέσο «LIFE+ Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση».

Προϋπολογισμός: € 1.854.140

Συμμετοχή ΕΕ: € 924.445